کاریابی

قدر زر زرگر شناسد قدر زحمت را …

در زمینه کاری، هر کسی مهارت هایی دارد که شاید حتی به اندازه یک درصد از دیگری فراتر است. یکی در زمینه فنی، یکی کامپیوتر، دیگری معماری و یکی پزشکی... اما چیزی که مشهود است این است که هر کس تا اندازه ای کار خود را قبول دارد و میداند که در همان زمینه می تواند توانایی خود را به نمایش گذارد. حتما گهگاه پیش آمده که کاری را برای مشتری انجام...

انتشار: 30 مارس 2012 در روزمره توسط | 8,990 بازدید
قدر زر زرگر شناسد