مشاغل

قدر زر زرگر شناسد قدر زحمت را …

در زمینه کاری، هر کسی مهارت هایی دارد که شاید حتی به اندازه یک درصد از دیگری فراتر است. یکی در زمینه فنی، یکی کامپیوتر، دیگری معماری و یکی پزشکی... اما چیزی که مشهود است این است که هر کس تا اندازه ای کار خود را قبول دارد و میداند که در همان زمینه می تواند توانایی خود را به نمایش گذارد. حتما گهگاه پیش آمده که کاری را برای مشتری انجام...

انتشار: 30 مارس 2012 در روزمره توسط | 8,968 بازدید
قدر زر زرگر شناسد

خطرناکترین مشاغل جهان و آمار تلفات

هر از گاهی اخباری در مورد کشته شدن افراد در محل کارشان می شنویم که در اینجا اشاره ای به این امار در سال 2006 (آخرین آمار صادر شده) از سازمان آمار کار آمریکا می نمایم . خطرناکترین مشاغل جهان از نگاه  Bureau of Labor Statistics آمریکا به این شرح است : ماهیگیری و مشاغل مربوط به ماهیگیری: نرخ تلفات : 141 و 7 دهم در هر صدهزار نفر تعداد تلفات : 51...

انتشار: 21 ژانویه 2009 در دانستنیها،متفرقه توسط | 1,877 بازدید