قرارداد کار موقت

نمونه‏هایی از قراردادهای رایج

در این پست تصمیم گرفتم تا به مساله‏ای بپردازم که شاید روزانه فکر بسیاری از افراد و بخصوص مدیران و صاحبان ملک را به خود مشغول نماید؛ نوشتن قرارداد. کاری سخت که کوچکترین کلمات و جمله‏ها در اجرای آن تاثیرگذار است. در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسائل زیادی توجه داشت از جمله : 1 – آگاهی سطحی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ این...

انتشار: 9 ژوئن 2009 در روزمره توسط | 165,341 بازدید