شغل سخت

خطرناکترین مشاغل جهان و آمار تلفات

هر از گاهی اخباری در مورد کشته شدن افراد در محل کارشان می شنویم که در اینجا اشاره ای به این امار در سال 2006 (آخرین آمار صادر شده) از سازمان آمار کار آمریکا می نمایم . خطرناکترین مشاغل جهان از نگاه  Bureau of Labor Statistics آمریکا به این شرح است : ماهیگیری و مشاغل مربوط به ماهیگیری: نرخ تلفات : 141 و 7 دهم در هر صدهزار نفر تعداد تلفات : 51...

انتشار: 21 ژانویه 2009 در دانستنیها،متفرقه توسط | 1,879 بازدید