زندگی بومرنگ

آغاز دوباره…

سلام به نام آفریدگاری که هر چه خوب و شایسته و نیک است را به ما عطا کرده تا ما را به خود نزدیک گرداند و ما را در دریای عظیم عشق و رحمت خود غوطه ور سازد. به لطف خدا وبگاه pourali.net  یا  pourali.ir  بالاخره پس از 4 سال وقفه و بدنبال حذف وبلاگ من از پرشین بلاگ، دوباره شروع به کار نمود. با مضمونی تازه، "بازی بومرنگها" .در مورد بومرنگ چقدر...

انتشار: 9 دسامبر 2008 در موفقیت و کامیابی توسط | 489 بازدید