تماس اینترنتی

با Skype، تماس صوتی-تصویری با پایینترین سرعت اینترنت برقرار کنید

Skype، نرم افزار رایگانی که بوسیله آن می توان تماس تلفنی-تصویری از طریق اینترنت برقرار کرد، نسخه جدید خود را با امکان برقراری تماس با دیگر امکانات به صورت تمام صفحه منتشر نموده است. این نرم افزار رایگان که تقریبا 35 میلیون کاربر فعال در هر روز دارد، امکان تماس تلفنی با بهترین کیفیت ایجاد می نماید که در اصطلاح به نام "تماس کریستالی...

انتشار: 6 فوریه 2009 در اینترنت، رایانه توسط | 3,145 بازدید