از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست… (نکته)

هیچ چیز اتفاقی نیست. هر چه که بر سر ما می آید از خوب و بد، نتیجۀ عمل خودمان است که امروز به خودمان بازگشته است. Accusing the times is but excusing ourselves : از ماست که بر...

انتشار: 20 نوامبر 2009 در قوانین هستی توسط | 3,061 بازدید