اداب شرکت در جلسه

در یک جلسه بهتر است…

شرکت در جلسه و در جمع بودن نیز برای خود آدابی دارد. در زیر به 20 مورد از آنها اشاره می نماییم. در صورت تمایل آنچه به فکرتان می آید و در لیست زیر نیست را در قسمت نظرات اضافه فرمایید. به جمع احترام بگذاریم رعایت حال همه را بکنیم وقتی نوبتمان شد شروع به صحبت کنیم برای نشستن بزرگترها را در اولویت قرار دهیم یکسره ساز مخالف نزنیم و لجاجت...

انتشار: 25 دسامبر 2008 در اجتماعی و شخصیت توسط | 1,101 بازدید