آداب غذا خوردن

رفتارهایی ناپسند در شام میهمانی

انسانها خیلی از رفتارها را می توانند تقلید کنند اما تقلید در بعضی کارها محال است. مثلا اگر در اروپا باشید و ندانید چطور چنگال را در دست بگیرید، توجه همه بر روی شما متمرکز می شود. این یکی از آن رفتارهایی است که تقلیدش غیرممکن است. یا اینکه اگر در یک میهمانی باشید و یکی از 10 مورد زیر را انجام دهید، ممکن است تبدیل به دلقک آن میهمانی...

انتشار: 9 آوریل 2010 در اجتماعی و شخصیت توسط | 7,106 بازدید