تاثیر ویپ و محلولهای دفع حشرات (حاوی DEET) بر اعصاب

ویپ ها و محلولهای دفع کنندۀ حشرات (حاوی DEET) براي اعصاب انسان مضر است .

ماده‌ي فعال موجود در بسياري از دفع‌كننده‌هاي حشرات، در بيش از نيم قرن، مي‌تواند براي شبكه‌ی عصبي مركزی سمي باشد .
براساس گفته‌هاي دانشمندان، ماده‌ي فعال درون بسياري از دفع‌كننده‌هاي حشرات، ان-دي‌متيل-ام-تولوآميد، كه بيشتر به عنوان DEET شناخته مي‌شود مي‌تواند براي شبكه‌ي عصبي مركزي سمي باشد .

از زمان جنگ جهاني دوم كه ارتش امريكا ماده‌ي شيميايي ان-دي متيل- ام-تولوآميد را توليد نمود، اين ماده تبديل به مهم‌ترين جزء دفع‌كننده‌ها شده است.

در ابتدا تصور مي‌شد كه عملكرد ماده‌ي فعال، از بين بردن حس بويايي حشراتي چون پشه‌ها، كه به پوست انسان جذب مي‌شوند و توقف گزش آنهاست. ولي يك پژوهش جديدتر چنين اظهار مي‌دارد كه اين ماده به عنوان يك بازدارنده‌ي واقعي عمل مي‌كند كه به شبكه‌ي عصبي حشره حمله نموده و حتي مقدار زياد آن مي‌تواند باعث مرگ حشره گردد.

دفع کنندۀ حشرات

دفع کنندۀ حشرات

اكنون پژوهشگران بيم آن دارند كه چنين سازوكاري براي انسان‌ها نيز مضر باشد و عقيده دارند كه بايستي تحقيقات بيشتري به صورت فوري براي اندازه‌ گيري احتمال سمي بودن اين ماده (به‌ ويژه اگر با حشره‌كش‌هاي مخدر اعصاب مخلوط گردد) براي شبكه‌ي عصبي انسان انجام شود .

در مطالعه‌اي كه در مجلۀ زيست‌شناسي BMC منتشر شده، دانشمنداني كه بر روي جوندگان مطالعه مي‌كنند، دريافته‌اند كه DEET، آنزيم كولينستراس (Cholinesterase) را كه براي انتقال پيام‌ها از مغز به ماهيچه‌ها ضروري است، از كار مي‌اندازد.

محلول حاوی DEET

محلول حاوی DEET

مواد شيميايي كه با فعاليت كولينستراس تداخل مي‌كنند، مي‌توانند در مقدار كم، باعث ترشح بزاق اضافي و تجمع آب در چشم گردند و در پي آن موجب تشنج ماهيچه‌اي و در نهايت، مرگ شوند.

وينسنت كربل از موسسۀ پژوهش براي توسعه در مون ‌پليۀ فرانسه مي‌گويد :

اين موضوع را دريافته ‌ايم كه DEET تنها يك ماده‌ي شيميايي تغييردهنده‌ي رفتار نيست، بلكه از فعاليت يك آنزيم كليدي در شبكۀ عصبي مركزي (استيل كولينستراس) ، هم در حشرات و هم در پستانداران ، جلوگيري مي‌كند.

منبع

  1. مهری نراقی نوشته است:

    یک معلم بازنشسته ام مثل مطالب که جلوی منه جمع اوری میکنم داستانهای کوتاه (روانشناسی خانواده) و بقیه سرگرمیهای دوران جوانی ( دهه 60 – 70 ) را بعدا مینویسم من جوان هستم شناسنامه ام یک دفتر چه دروغگوست