از ماست که بر ماست… (نکته)

هیچ چیز اتفاقی نیست. هر چه که بر سر ما می آید از خوب و بد، نتیجۀ عمل خودمان است که امروز به خودمان بازگشته است.
Accusing the times is but excusing ourselves : از ماست که بر ماست.

از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست

کلیدواژه ها:
  1. Omid نوشته است:

    hameye inha dorost, amma yek soal va oon inke man dochare masaeli hastam ke khub nistan va tavasote afrade digar etefaq miofte va man ro kamelan dargire khodesh mikone, man bayad chikar konam be nazare shoma ?