مدیریت کاهش وزن

اگر روی کاهش وزن خود مدیریت نداشته باشید نه تنها به سلامت شما لطمه خواهد خورد، بلکه اجازه نمیدهد حس خوبی در رابطه با از دست دادن وزن، روابط اجتماعی، رژیم غذایی، ورزش، تغذیه، ودیگر مسائل مربوط به آن به شما دست بدهد.کاهش وزن با برنامه ریزی

اولویت اصلی دررژیم غذایی جلوگیری از افزایش وزن است. واین درمرحله بعدی است که اهداف واقع بینانه ای در کاهش آن درپیش بگیریم. رسیدن به وزن ایده آل برای خیلی از افراد امری بسیار مشکل است. بنابراین اگر 20-30 درصداضافه وزن داریم عاقلانه این است که هدف خودرا براین پایه قرار دهیم که بین 15-10 درصد وزن خود را کم نماییم. این خیلی مهم است که بگونه ای وزن خود را کم نماییم که خاصیت درمانی نیز داشته باشد.

یکی ازراههای مهم برای کم کردن وزن استفاده کمتر ازکالری است. یک پوند ازمواد غذایی چیزی حدود 3500 کیلو کالری درخود دارد. اما برای سوزاندن همین یک پوند مواد غذایی باید انرژی بیشتری از یک پوند غذا را مصرف کنیم. اغلب افراد بزرگسال چیزی بین 1200 تا 2800  کیلوکالری در روز نیاز دارند. البته این امر بستگی به سایز و میزان فعالیت بدن برای بدست آوردن انرژی لازم خود دارد. سرگردانی بین خیل عظیمی از محصولات کاهش وزن در بازار نیزخود معضل بزرگی است. خرید مکمل های کاهش وزن بدون اینکه درمورد آنها تحقیق کافی نماییم مثل این است پولی که با زحمت بدست آورده ایم را ازپنجره به بیرون پرتاب نماییم. امروزه صدها مورد محصولات کاهش وزن بصورت فروش آن لاین وجود دارند. با این همه، این غیر ممکن است که یکی از این محصولات را راه حلی اساسی برای مشکل خود بدانیم. به همین دلیل است که پزشکان بطور مداوم تحقیق وبررسی می نمایند که کدامیک از قرص های کاهش وزن کارایی لازم را دارند. اما دراینجا لیستی از هشت مکمل رژیم غذایی عالی فراهم آورده ام که توسط افرادی که نیاز به کاهش وزن داشته استفاده شده اند؛ همان کسانی که  درعین سلامتی سعی درکاهش وزن خود دارند.

قرصهای کاهش وزن

مجموعه ای از مکمل های

Hoodia – Dietrine Patch- Dietrine Carb Blocker- Avatrim- Relagen- Thyromine

می توانند تاثیری مثبت برکاهش وزن بصورت استاندارد داشته باشد.

منبع: ManageWeightLoss.com