100 حقیقت زندگی (قسمت دوم)

Life is better than before

51 –  زیبایی محض با چشم قابل مشاهده نیست، بلکه با فکر و دل دیده می‏شود.
52 – هر کسی بذر کمال را در وجودش دارا می‏باشد، اما کمتر کسی می‏تواند آنرا پرورش دهد.
53 – تنها راه پایان دادن به مشاجره‏ها، پیدا کردن یک راه حل است.
54 – هر عملی که انجام می‏دهیم و هر حرفی که میگوییم به ما باز می‏گردد اما نه به گونه‏ای که انتظارش را داشتیم.
55 – اگر یک پله از نردبان شکست، با کمی زحمت پا را باید بالاتر گذاشت.
56 – هرگز کلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نکنید.
57 – هرکس بیش از آنچه خود را می‏شناسد است.
58 – از هر چه بترسیم اسیرش می‏شویم.
59 – نیازمندترین انسانها حریص‏ترین آنهاست.
60 – آنچنان خیال کنید که گویا تا ابد زنده‏اید و انچنان عمل کنید که گویا امروز می‏میرید.
61 – بخندید همچنانکه نفس می‏کشید و دوست داشته باشید همچنانکه زندگی می‏کنید.
62 – هیچ کس نمی‏تواند بازگردد و شروعی جدید را رقم بزند اما هر کسی می‏تواند شروع کند و پایانی خوش را بسازد.
63 – مهمترین چیزها در زندگی چیزی نیستند که قابل لمس باشند.
64 – زیباترین عکسها در اتاقهای تاریک ظاهر می‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی بدان که طبیعت می‏خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.
65 – برف سنگینی بارید؛ درختی شکست، درختی زیباتر شد.
66 – زندگی مانند بازی حکم است، مهم نیست که دست خوبی نداشته باشیم، مهم این است که یار خوبی داشته باشیم.
67 – از کوتهی ماست که دیوار بلند است.
68 – از شیشۀ جلو به زندگی نگاه کنید نه از آینۀ رو به عقب.
69 – به خاطر ترساندن موش خانه‏ات را آتش نزن.
70 – هنر زندگی کردن، هنر نقاشی کردن بدون پاک کردن است.
71 – بهترین لذت زندگی انجام دادن عملی است که دیگران می‏گویند نمی‏توانیم.
72 – هر روز از زندگی معجزه است. من روزم را هدر نمی‏دهم. من قدر معجزات را می‏دانم.
73 – آرام بنشین. تقلا نکن. بهار می‏آید و سبزه‏ها رشد می‏کنند.
74 – اینکه چه می‏اندیشیم، چه می‏دانیم و به چه اعتقاد داریم مهم نیست. مهم این است که چه می‏کنیم.
75 – از زندگی هر انچه لیاقتش را داریم به ما می‏رسد نه آنچه آرزویش را داریم.
76 – از آنجا که زندگی آینۀ وجود ماست، فقط با تغییر ما تغییر می‏کند.
77 – ساعتی که خراب است، در هر روز دوبار زمان را درست نشان می‏دهد.
78 – هرگاه در زندگی خانه‏ای از یخ ساختی، بر آب شدنش گریه نکن.
79 – برای انسانهای بزرگ چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.
80 – آرزوهایت را یک جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا و کائنات بخواه. خدا و کائنات یادشان نمی‏رود اما تو یادت خواهد رفت آنچه را که امروز داری، آرزوی دیروزت بوده است.
81 – برگ در انتهای زوال می‏افتد و میوه در انتهای کمال. بنگر که چون برگی زردی یا سیبی سرخ؟
82 – اگرنتوانستی کسی را ببخشی از بزرگی گناه او نیست، از کوچکی دل توست.
83 – به کسی که در جستجوی حقیقت است ایمان آور و به کسی که حق را یافته است شک کن.
84 – ما آمده‏ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم.
85 – هر کس چرای زندگی را یافت با هر چگونه‏ای خواهد ساخت.
86 – سخن نیک را از گویندۀ آن بگیرید هر چند خود بدان عمل نکند.
87 – ناتوانترین مردم کسی است که نتواند دوستی پیدا کند و ناتوانتر از او کسی است که دوستان خود را از دست بدهد.
88 – چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود.
89 – صبحگاهان به جستجوی روزی درآیید که برکت و موفقیت در صبح زود نهفته است.
90 – به بار نشستن هر کار نیازمند 1000 روز صبر است.
91 – راز موفقیت در این است که با طبیعت و کائنات هماهنگ باشیم و در مسیر موجهای زندگی لذت ببریم.
92 – موفقیت یک مسیر است و نه هدف.
93 – موفقیت بیشترین و بهترین استفاده از آن چیزی است که هم اکنون داریم.
94 – شکست موفقیت است، اگر از آن درس بگیریم.
95 – موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم بلکه این است که یک اشتباه را دوبار مرتکب نشویم.
96 – موفقیت دستیابی به آن چیزی است که می‏خواهیم و شادمانی خواستن آن چیزی است که بدست می‏آوریم.
97 – موفقیت توانایی پرش از شکستی بر شکستی دیگر است بدون اینکه خسته شویم.
98 – من می‏دانم که تمام هستی برای من خلق شده. پس نگران نیستم و تمام هستی را یار و یاور خود می‏بینم.
99 – بازی زندگی بازی بومرنگهاست. مراقب بومرنگ خود باشیم که به کدام طرف پرتاب می‏شود.
100 – تفکر مثبت اساس هر موفقیت است.

  1. mohand.es نوشته است:

    ۱۰۰ حقیقت زندگی (قسمت دوم)…

    حقایقی از زندگی که بهتر است بدانیم و زندگی خود را آمیخته به این حقایق کنیم….

  2. mina نوشته است:

    ba salam
    vaghean zibast.