بیماری نادر و عجیب : پروسوفنوزی یا ناشناسی چهره‏ها

پروسوفنوزی ( ناشناسی چهره ها )

نام اصلی : Prosophenosia

این بیماری نوع جالبی از اختلالات مغزی است که در آن شخص قادر به شناخت چهره ها نیست. این اختلال ناشی از آسیب گسترده مغز در سمت داخلی هر دو لوب پس سری مغز و آسیب در امتداد سطوح داخلی – شکمی لوب آهیانه می باشد که این آسیب با کمال تعجب باعث اختلال ناچیزی در سایر اعمال مغز می شود.

ممکن است تعجب کنید که چرا باید این مقدار زیاد از قشر مغز به مهارت ساده شناخت چهره ها اختصاص یافته باشد؟

پاسخ : باید توجه داشت که بخش اعظم اعمال روزمره ما به ارتباط با سایر افراد می‏گذرد لذا اهمیت این عمل هوشمندانه به خوبی آشکار است . بخش پیشانی این ناحیه مجاور قسمت قشر بینایی است و بخش آهیانه نیز ارتباط نزدیکی با سیستم لیمبیک دارد که اعمال در رابطه با هیجانات ، فعال کردن مغز و کنترل پاسخ رفتاری فرد نسبت به محیط و نظایر آن را انجام می دهد.

اگرچه ضایعات مغزی درمان ندارند، گاها با ترمیم خودبخود درمان می‏گردند و بهبود می‏یابند. امیدوارم همانطور که برای درمان ایدز گامهای بلندی برداشته شده، برای درمان ضایعات مغزی پیشرفته نیز اقدامات جدی نیز انجام پذیرد.

  1. سما نوشته است:

    حتما این بیماری نادره دیگه نه؟