Pourali.net   Pourali.net

روز کره زمین

روز زمین ۲۰۱۰

22 آپریل، روز زمین است. من برای کمک به زمین، سعی می کنم این 10 اصل مهم را رعایت کنم: عدم استفاده از مشتقات پلاستیکی بازیافت محصولات قابل بازیافت کاشت درخت و گیاه مصرف آب کمتر مصرف برق کمتر استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی آشغال نریختن در محیط عدم استفاده از محصولات کاغذی عدم استفاده از محصولات حاوی CFC راهنمایی...

انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت توسط | 602 بازدید