Pourali.net   Pourali.net

تقویت حافظه

بازیهایی ساده جهت تقویت فکر

افرادی که بیشتر اهل فکر کردن هستند از رقابت و هیجان بازی های فکری لذت می برند. این افراد فقط بخاطر هیجان مسابقات، بکار گرفتن ذهن و دنبال کردن داوری های منصفانه برای پیروزی، از روی میل و علاقه در مسابقات شرکت می کنند و هرکس می تواند از شرکت کردن در رقابتی سالم، احساس خوشی و لذت کند. در اینجا تعدادی بازی فکری و سالم به شما معرفی می شود...

انتشار: ۳ شهریور ۱۳۸۹ در روزمره توسط | 3,359 بازدید
اسکرابل