رابطه چاقی وافسردگی

پیشگیری از چاقی ودرمان آن یکی از مشکلاتی است که روز بروز نمود بیشتری درآمریکا می یابد. حدود یک سوم از کل جمعیت این کشورچاق هستند. بدین معنا که نسبت قد و وزن آنها نامتناسب و وزن آنها بیست درصد بالاتر از ضریب قد آنهاست. تعداد آمرکاییان مبتلا به سنگینی وزن بطور پیوسته دردهه گذشته افزایش یافته است. ازجمله تعداد افراد بزرگسال وهمچنین کودکان مبتلا به چاقی وزن.چاقی مفرط

افراد چاق معمولا از وزن خود ناراضی هستند که این امر ممکن است به افسردگی بالینی منجر شود که این افسردگی مطالعه و تحقیق بیشتر در رابطه بین چاقی وافسردگی را می طلبد. آیا پرخوری واضافه وزن منجر به افسردگی می شود یا افسردگی باعث پرخوری و اضافه وزن می شود؟ این رابطه احتمالا چرخشی بوده وهرکدام به دیگری مربوط می باشند. تحقیق درمورد چاقی وتاثیرات منفی روانی آن بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود.

ابتدا به بررسی دلایل روانی افسردگی درافراد چاق پرداخته شده وبعد به رابطه عصبی وژنتیکی در بدنی که چاقی وافسردگی رابه هم ارتباط می دهد.

روش روانی: وجود اضافه وزن عاملی بزرگ در نارضایتی، افسردگی وناامیدی درآمریکایی هاست. یک نظرسنجی منتشرشده در مجله روانشناسی امروز نشان میدهد که ۲۴% از زنان و۱۷% از مردان چیزی حدود سه سال از عمرشان کاهش می یابد. جالب آنکه برخی از افراد چاق درحال حاضر بخاطر عوارض جانبی چاقی عمرکمتری دارند. دانشمندان علل زیادی رابرای افسردگی افراد چاق نام میبرند؛ ازجمله نگرش منفی جامعه درمورد افراد دارای اضافه وزن، شکل ناخوشایند وزشت بدن آنها، کلیشه های عرفی منفی درمورد آنها، نژاد، تعلیم وتربیت، رژیم غذایی و تاثیرسلامت بدنی کم برحالت رفتاری آنها.

پاسخ منفی جامعه: رایج ترین فرضیه در مورد رابطه بین چاقی وافسردگی دراین است که چاق بودن ازدید جامعه ما با دیدی منفی نگریسته می شود و این طرد کردن امری عادی شده است. البته واضح است که همه افراد چاق نسبت به وزن خود دچار افسردگی نبوده واز وزن خودناراضی نیستند. زنان استعداد بیشتری دارند ازاینکه درمعرض افسردگی قرار بگیرند در حالیکه مردان وافراد مسن از این وضعیت نارضایتی کمتری دارند. درجه نارضایتی زنان چاق نیز البته یکسان نمی باشد و این درجه بستگی به میزان احساس جذاب نبودن یا نامطلوب بودن بستگی دارد. نگرش واحساس نسبت به بدن خود، کاملا تحت تاثیر وضعیت روانی شخص است. ظاهر نازیبای بدن باافسردگی، کاهش عزت نفس، تحرک جنسی اندک، وعادات بهداشتی نامناسب و بد در ارتباط است. نه تنها افراد چاق احساس می کنند که از جامعه رانده می شوند بلکه از سوی جامعه پزشکی که ادعای کمک به آنها را دارد نیز روی خوشی نمی بینند. آنها احساس می کنند که مشکلشان از هر مشکل دیگری درعرصه پزشکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

چاقی بدون آنکه استحقاق آنرا داشته باشد بابینش منفی اجتماع مواجه است. چاقها معمولا افرادی تنبل  قلمداد می شوند. در تحقیقی که از جوانانی که به اضافه وزن مبتلا هستند به عمل آمد، نشان داد که آنها در معرض آموزش وتعلیم کمتری قرار می گیرند وطبعا درآمد کمتری نیز خواهند داشت وتعداد اندکی از آنها ازدواج نموده اند. خیلی از افراد چاق در سنین کودکی توسط دیگران دست انداخته شده و مسخره می شوند. یک بررسی درمورد چاقی وطبقه اجتماعی نشان دادکه کودکان ۷ ساله نیز نگرشی منفی به افراد چاق دارند واین نگرش در کودکانی که درطبقه اجتماعی مرفه تری زندگی می کنند بیشتراست.چاقی و افسردگی

نژاد، وضعیت اقتصادی واجتماعی، آموزش وپرورش: بدلیل اختلالات خوردن مثل بی اشتهایی یا bulimia ((پزشکی به ویژه نزد زن هاى جوان) بیمارى وسواس خوردن خوراک زیاد و سپس استفراغ عمدى آن)، بنظر میرسد غمگینی ورنجوری ظاهری قفقازی ها بیشتر از سیاهان آمریکایی است، این نکته محققان را به این تحقیق واداشته که آیا نارضایتی ازظاهر بدن ربطی به نزاد هم داردیاخیر؟ گزارشهای موجودحاکی از این هستندکه آفریقایی های آمریکایی خیلی کمتر نگران اضافه وزن خود هستند و راحت تر توانسته اند با سایز بدن خود کنار بیایند، اگرچه دچار اضافه وزن باشند. اما برخی از کارشناسان فرضیه ای دارند که به جای نژاد، این وضعیت اقتصادی اجتماعی است که حرف اول را می زند. البته بنظر می رسد افراد ثروتمند توسط چاقی خود بیشتر بدنام شده اند. مطالعه و مقایسه سطح تحصیلات با افسردگی در میان افراد چاق نشان میدهد که چاق بودن آنقدر گسترده بوده و رواج داشته که بنظر می رسد چاقی نمیتواند این خیل عظیم را بدنام کند. درمورد زنان تحصیل کرده چاقی زیاد هم غیرمعمول تر وهم ناراحت کننده تر است.

رژیم غذایی: برخی از کارشناسان معتقدند که این چاقی نیست که عامل افسردگی افراد است بلکه این تلاش مداوم آنها در رژیم غذایی گرفتن است که آنها را افسرده تر می کند. تحقیقات نشان میدهند که رژیم غذایی کم کالری نیز با افسردگی درارتباط می باشد. حرمان غذایی موجود در رژیم های غذایی کم کالری، اشتغال فکری به غذاهایی که در رژیم غذایی هستند، تداخل رژیم غذایی با فعالیتهای عادی اجتماعی، شکست در رژیم های غذایی که براساس زور وسخت گیری بنا شده باشند و از همه مهم تر بازگشت دوباره وزنی که آنرا بارژیم غذایی کم کرده ایم، همه وهمه برافسردگی تاثیردارند.

سلامت جسمی: میدانیم که تحمل آسیب ناشی از درد و بیماری ازبزگترین عوامل افسردگی است. اضافه وزن داشتن عامل خطرناکی برای فشار خون بالا، مرض قند، دردمفاصل وناتوانی های جسمی است. بدین ترتیب افراد چاق بیشتر از بقیه، سلامتی شان درمعرض تهدید قرار دارد واین امر، تاییدی است براین فرضیه که چاقی میتواند بر افسردگی تاثیرداشته باشد. بعلاوه افراد چاق تحرک کمتری نسبت به افرادی که وزن معمولی دارند، دارند و در نتیجه در درون خود منکر تاثیرات مفید تمرینات منظم فیزیکی می شوند. همچنین تناسب اندام باسلامت فیزیکی وذهنی بهتر، اعتماد به نفس بالاتر، داشتن تصویری بهتر نسبت به خود وداشتن تسلط بیشتر و بهتر بر خود در رابطه می باشد. یک تحقیق درمورد افراد مسن (که احتمالا در وضعیت خوب سلامتی نیز نبودند) با فرضیه ارتباط بین چاقی وافسردگی انجام گرفت. این تحقیق نشان داد پیرمردانی که اضافه وزن داشتند، درصد افسردگی کمتری نسبت به آنهایی که چاق نبودند داشتند. ازآنجایی که پیرمردان دچار افسردگی، دچار کم اشتهایی بوده و تمایل به کم کردن وزن نیز دارند، تمایل به افسردگی دراین رده سنی بیشتر با وزن کم مرتبط است. اما درمورد پیرزنان، چاقی هنوز همراه باافسردگی می باشد، اما برای هردوگروه مردان وزنان بیش از هفتاد سال، اضافه کردن وزن عامل بیماری و محدودیتهای فیزیکی سنی نیست بلکه این کم کردن وزن است که عامل این مشکلات می باشد.

ژنتیک: مطالعات دانشمندان روی موشهای چاق زمانی باعث حیرت جهان شد که دریافتند نوعی ژن غیرمعمول درآنها وجود داردکه دانشمندان آن را ob نامیدند. این ژن، غیرمعمولی مینمود زیرا فاقد لپتین – هورمونی که توسط سلولهای پرچرب تولید می شود وحدس زده می شود برای توقف اشتهاست – بود. وقتی که دانشمندان لپتین را به این ژن اضافه کردند موش چاق به سرعت وزن خود را از دست داد. متسفانه لپتین این خاصیت را در مورد انسانها ندارد. این امر باعث شدکه دانشمندان این قضیه را بعدا بررسی کنند. آنها کشف کردندکه تغییرات درژن ob با اضطراب و افسردگی در ارتباط می باشد. برخی از محققان فکر می کردند که شاید این ژن باعث فعالیت یک فرارسان عصبی(neurotransmitter) (ماده ای شیمیایی که باعث انتقال پیام عصبی می شود) شده و این امر بر رفتار، اشتها وسوخت وساز بدن تاثیرگذاشته است.چاقی خطرناک است

درک ولع نسبت به کربوهیدرات: برخی ازافراد چاق اشتیاق زیادی برای مصرف کربوهیدراتها دارند، درصورتی که ازغذاهای پر ویتامین اجتناب می کنند. دروقت صرف غذا آنها بطور معمول غذا می خورند، اما درآخر شب بطرف غذاهای سبک روی می آورند و دریافت کالری خود را تا ۵۰% افزایش میدهند. بنظر می رسد که بیشتر از دوسوم افراد چاق درسراسر جهان ولع شدیدی به کربوهیدراتها دارند. آزمایشات نشان داده است افراد چاقی که ولع شدیدی نسبت به کربوهیدراتها دارند درمعرض خطربیشتری برای ابتلا به افسردگی قرار دارند. ووقتی که از آنها سئوال می شود که چرا مقدار زیادی غذا می خورنددرصورتی که میدانند اضافه وزن خواهند یافت خواهند گفت که این ولع بخاطر گرسنگی یا طعم غذاها نیست. آنها عقیده دارندکه این غذاها به آنها در کاهش اضطراب و آرام شدن به آنها کمک می کند. اگرچه عده ای از افراد که ولع شدیدی نسبت به کربوهیدرات دارند ویک وعده غذایی سرشار از آن را می خورنداحساس بهتری بعدازخوردن به آنها دست میدهد، امابقیه آنها احساس نگرانی شدیدی درمورد وزن خود درخوداحساس می کنند. یک نظریه تایید شده توسط محققین نشان میدهد که سروتونین شیمیایی مغز شاید نقش کلیدی وحساسی در ولع به کربوهیدراتها داشته باشد. وقتی که کربوهیدراتها بلعیده می شوند، اسید آمینه و تریپتوفان افزایش می یابد. کربوهیدرات باعث تحریک ترشح انسولین می شود، وانسولین نیز میزان جذب تریپتوفان درسیستم عصبی مرکزی را افزایش می دهد، جایی که درمغز انسولین تبدیل به سروتونین می شود. سروتونین نیز به نوبه خود حالات روحی و خواب فرد را تنظیم می کند. بیماران مبتلا به ولع کربوهیدراتها دچار خطای مکانیسم بازخورد(واکنش) سروتونین هستند که نمیتواند ولع بدن درخوردن کربوهیدراتها را متوقف نماید. هنگامی که این مکانیسم بازخورد (واکنش) دچار اختلال می شود مغز نیز برای پاسخ مناسب با اشکال مواجه شده و وقتی که کربوهیدراتها خورده می شوند، بدن دوباره ولع خوردن آنها را دارد. این تحقیقات منجر به گسترش موادشیمیایی رژیم غذایی مانندردوکس (redux) وفن فلورامین (fenfluramine) می شود که هردو موجب افزایش سطح سروتونین درمغز می شود. درابتدا داروها با موفقیت همراه بودند، چون قرص ها موجب توقف خوردن خوراکهای شبانه شده وحتی به برخی افراد کمک کرده که وزن خودراکم نمایند. اما بعد ازاینکه میلیونها نفر از این دارو استفاده کردند، اثرات جانبی جدی خود رانشان دادند وموجب افت و رکود بازار شدند. تحقیقات اخیر نشان داده اند کسانی که ولع مصرف کربوهیدراتها را دارند شاید بتوانند خود را به گونه ای بار بیاورند که در رژیم غذایی، به جای مصرف بیشتر کربوهیدراتها به مصرف بیشتر پروتئین روی آورند. افرادی که این تحقیق روی آنها انجام شد وقتی یک وعده غذایی سرشار از پروتئین را خوردند خیلی کمتر موجب از بین بردن کالری ها شدند تا افرادی که یک وعده غذایی سرشار از کربوهیدراتها را خورده بودند. همچنین کمتر هوس خوشگذرانی به سرشان می زد. تحقیقات بعدی شاید مکانیسم هایی که موجب ایجادولع، اشتهای زیاد، رژیم غذایی وحالات روحی دخیل درآنهارا می شود را مشخص نماید.

سالم بودن؛ اولین اولویت: دانشمندان می توانند معمای چاقی وافسردگی را حل نمایند، یک روش سودمند، برای آنانی که نمی توانند یا نمی خواهند وزن خودرا ازدست بدهند این است که بیماران را تشویق نماییم که بدنشان را همینطور که هست قبول نموده و به جای تمرکز روی لاغری و رژیم غذایی روی سلامتی و ورزش ریزبین شوندد. مهم این است که افراد چاق را تشویق به توقف رژیم غذایی و پذیرفتن بدنشان به همین شکلی که هست بنماییم. طی همین روند که روی تعدادی از افراد چاق انجام شد، نتایج مثبتی درحالات روحی واعتماد به نفس آنها بدست آمد، حتی برخی ازآنها به جای کم کردن وزن، شروع به اضافه وزن نیز نمودند.

پزشکان معتقدند که چاقی موجب بالا رفتن خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، بالارفتن فشار خون، مشکلات عضلانی و دیابت می باشد. بیماری چاقی که برخی آنرا به وزن ۱۰۰ پوند وبرخی بالاتر بودن از وزن ایده آل بدن تعبیر می کنند بطور غم انگیزی خطرات جدی بیماری ومرگ زودرس را افزایش می دهد. حتی کم کردن متوسط وزن بدن می تواند این شرایط را بهبود ببخشد. بسیاری از مردم وجود دارند که چاق هستند ودرعین حال فعال و سالم نیز بوده و از زندگی خود لذت می برند، اگر چه سایز بدن آنها مورد پسند یک آمریکایی نمی باشد.

بسیاری از متخصصان علم سلامت به این نگرش جدید رسیده اند که در رابطه باحل معضل چاقی باید بر تمرکز به ورزش، بهبود نگرش ذهنی و آموزش عادات سالم غذا خوردن بعنوان یک کل واحد پرداخته شود.

مهدی نصیرمنش

منبع

مدیریت کاهش وزن

اگر روی کاهش وزن خود مدیریت نداشته باشید نه تنها به سلامت شما لطمه خواهد خورد، بلکه اجازه نمیدهد حس خوبی در رابطه با از دست دادن وزن، روابط اجتماعی، رژیم غذایی، ورزش، تغذیه، ودیگر مسائل مربوط به آن به شما دست بدهد.کاهش وزن با برنامه ریزی

اولویت اصلی دررژیم غذایی جلوگیری از افزایش وزن است. واین درمرحله بعدی است که اهداف واقع بینانه ای در کاهش آن درپیش بگیریم. رسیدن به وزن ایده آل برای خیلی از افراد امری بسیار مشکل است. بنابراین اگر ۲۰-۳۰ درصداضافه وزن داریم عاقلانه این است که هدف خودرا براین پایه قرار دهیم که بین ۱۵-۱۰ درصد وزن خود را کم نماییم. این خیلی مهم است که بگونه ای وزن خود را کم نماییم که خاصیت درمانی نیز داشته باشد.

یکی ازراههای مهم برای کم کردن وزن استفاده کمتر ازکالری است. یک پوند ازمواد غذایی چیزی حدود ۳۵۰۰ کیلو کالری درخود دارد. اما برای سوزاندن همین یک پوند مواد غذایی باید انرژی بیشتری از یک پوند غذا را مصرف کنیم. اغلب افراد بزرگسال چیزی بین ۱۲۰۰ تا ۲۸۰۰  کیلوکالری در روز نیاز دارند. البته این امر بستگی به سایز و میزان فعالیت بدن برای بدست آوردن انرژی لازم خود دارد. سرگردانی بین خیل عظیمی از محصولات کاهش وزن در بازار نیزخود معضل بزرگی است. خرید مکمل های کاهش وزن بدون اینکه درمورد آنها تحقیق کافی نماییم مثل این است پولی که با زحمت بدست آورده ایم را ازپنجره به بیرون پرتاب نماییم. امروزه صدها مورد محصولات کاهش وزن بصورت فروش آن لاین وجود دارند. با این همه، این غیر ممکن است که یکی از این محصولات را راه حلی اساسی برای مشکل خود بدانیم. به همین دلیل است که پزشکان بطور مداوم تحقیق وبررسی می نمایند که کدامیک از قرص های کاهش وزن کارایی لازم را دارند. اما دراینجا لیستی از هشت مکمل رژیم غذایی عالی فراهم آورده ام که توسط افرادی که نیاز به کاهش وزن داشته استفاده شده اند؛ همان کسانی که  درعین سلامتی سعی درکاهش وزن خود دارند.

قرصهای کاهش وزن

مجموعه ای از مکمل های

Hoodia – Dietrine Patch- Dietrine Carb Blocker- Avatrim- Relagen- Thyromine

می توانند تاثیری مثبت برکاهش وزن بصورت استاندارد داشته باشد.

منبع: ManageWeightLoss.com

چه کنیم تا مغزمان از کار نیفتد

این روزها اسم آلزایمر زیاد تکرار می شود. به وفور شنیده ایم که هر چه سن ما بالاتر می رود، از تیزهوشی ما کاسته می شود. به مرور زمان مطالب را سریعتر از یاد می بریم، مثلا نام افراد از خاطرمان پاک می شود یا حتی فراموش می کنیم که همین الان می چه کاری خواستیم انجام دهیم. بله، این همه هست و همه این نیست. افزایش سن به معنی کند ذهن شدن نیست! در ادامه چند روش برای پیشگیری از این اتفاق معرفی می‏کنم:

جدول حل کنید، گره های کور را باز کنیدراهکار اول- ورزش دادن نیم کره چپ

ثابت شده است که کنترل منطق، زبان و مهارتهای ریاضی بر عهده نیمکره چپ مغز قرار دارد. برای فعال نگهداشتن حداکثری این بخش، آموختن یک زبان جدید یا حل کردن جدول (مخصوصا سودوکو) موثر است.

این سایت هم بازی های فکری جالبی دارد.

چیزهای جدید بیاموزیم

راهکار دوم – ورزش دادن نیم کره راست

بخش راست مغز انسان مسائل مربوط به خلاقیت را کنترل می کند. برای فعال نگهداشتن این بخش به آموختن یک رشته هنری یا کار ذوقی مشغول شوید، مثلا در گروه کر عضو شوید یا نواختن پیانو را بیاموزید. همچنین می توانید در منزل فعالیتی آموزشی را شروع نمایید. مثلا آموزش زبان انگلیسی. همچنین کار با وسایل و ابزار آلات خود نوعی خلاقیت است.

مدیتیشن و ...راهکار سوم – ورزش دادن کل مغز

تمرین کنید که تمرکز داشته باشید. مدیتیشن اثرات نامطلوب استرس و نگرانی را به میزان محسوسی کاهش می دهد و کنترل مرکزی مغز انسان را به سوی شادی و رضایت سوق می دهد.سعی کنید مهارت از بر کردن مطالب را در خود تقویت کنید. یادتان می آید در زمان کودکی چگونه جدول ضرب حفظ می کردید یا نام شهرها را از بر می نمودید؟

پس شاید الان بهتر باشد فرصت را مغتنم شمرده و شروع به حفظ کردن اشعاری مثل غزلیات حافظ یا حکایات گلستان و … کنید.

راهکار چهارم- فعالیتهای اجتماعی خودتان را گسترش دهید:

میزان رابطه اجتماعی شما و تعداد دوستانتان با ضعیف شدن مغز رابطه عکس دارد.

نکته آخر:
از روشهای روتین و تکراری برای انجام کارهای معمول خود بپرهیزید. مثلا قصد خرید دارید؟ یک مسیر جدید برای رفتن به مرکز خرید انتخاب کنید. باقی کارها هم همین طور.

منبع

ذرت بو داده و برشتوک، غنی از آنتی اکسیدان (بدانیم و بخوریم)

غلات و مواد غذایی مانند شکلات، چای و قهوه بخاطر نقشی که در سلامتی و کاهش ریسک بیماری های قلبی و سرطان بخاطر داشتن موادی بنام Polyphenol  یا پلی فنول مشهورند.

چای و شکلات

پلی فنول‏ها گروهی از مواد شیمیایی هستند که در بعضی از انواع میوه ها، سبزیجات و گیاهانی مانند ذرت، گردو، زیتون، برگ چای و انگور موجود هستند و به عنوان آنتی اکسیدان شناخته شده که رادیکال های آزاد را از بدن می زدایند. رادیکال های آزاد موادی شیمیایی هستند که قابلیت آسیب رساندن به سلول ها و بافت های بدن را دارند.

خوب است بدانید که پلی فنول‏هایی مانند ویتامین C و E دارای اثری ۱۰ برابر آنتی اکسیدان ها هستند.

این بدیهی است که غذاهای طبیعی برای سلامتی مفید می باشند اما همیشه تصور می شد که این بخاطر وجو فیبر است ولی امروزه  دانشمندان با مطالعاتی دوباره بروی تاثیرات مواد غذایی به این نتیجه دست پیدا کرده‏‏اند که احتمالا این پلی فنول‏ها هستند که عوامل موثر در سلامتی را فعال می سازند.

ذرت بودادهدکتر جو وینسون شیمیدان آمریکایی تباری که در این باره کاوش هایی انجام داده است می گوید: ” ما واقعا هنگامی که مقادیری از پلی فنول‏‏ها را در ذرت بوداده یافتیم، شگفت زده شده و در ابتدا متصور شدیم که شاید بخاطر این است که به طور کامل فراوری نشده‏‏ اند اما دیدیم که تمام ترکیبات شگفت انگیز ذرت خشک را دارا می باشند به هر حال به عقیده من ذرت بوداده می‏تواند غذای بسیار خوبی برای سلامتی می باشد” وی معتقد است که یک لیوان ذرت [آب پز یا بوداده] به اندازه یک سیب، پلی فنول‏ دارد.

دکتر جو به عنوان  شخصی که مطالعات جدیدی را در این مورد در دانشگاه اسکرانتون پنسیلوانیا انجام داده است می گوید: ” محققان پیشتر تصور می کردند که فیبر عنصر اصلی و خاصیت بخش مواد غذایی طبیعی است و بخاطر وجود چنین ماده ای است که  عوامل کاهش خطر بروز سرطان و حملات قلبی فراهم میگردد”. “ولی اخیرا پلی فنول‏‏ها به عنوان یک عامل بالفعل مهم مورد توجه قرار گرفته اند. ما دریافتیم که محصولات غذایی طبیعی در هر گرم خود به مقدار مشابه میوه ها و سبزیجات دارای آنتی اکسیدان  می باشند. “.

سریال میکس خوراکی صبحانهبر طبق عقیده دکتر جو محصولات غذایی طبیعی که بیشترین میزان آنتی اکسیدان را دارا می باشند بر پایه گندم، ذرت، جو و برنج تهیه می‏‏شوند؛ همچنین وی متذکر می‏شود که سبوس قهوه ای بالاترین میزان آنتی اکسیدان را دارا می باشد.

بر طبق تحقیقات ارایه شده در کنفرانس سالیانه جامعه اطلاع رسانی شیمی، در میان اسنک‏‏های نمکین، ذرت بو داده در هر گرم خود بیشترین میزان  آنتی اکسیدان را دارا می باشند.

محققانی که روش تجزیه قلیایی را برای سنجش میزان آنتی اکسیدان ها استفاده کرده اند می گویند این یافته ها برای زندگی امروز که مملو از اسنک ها و محصولات غذایی متنوع می باشد بسیار حایز اهمیت است.

این تحقیقات درست یک هفته پس از اینکه محققان دریافتند که ذرت بو داده در سینماها – به دلیل داشتن نمک که برای سلامتی کودکان مضر است – ممنوع شده، منتشر شد.

منبع : تلگراف

تهدیدات جدی سلامتی جسمی

سلامتی کلی شما می تواند بوسیله موارد زیادی تهدید شود که با دوری جستن از آنها می توانید بدنتان را در بهترین شرایط از نظر سلامت قرار دهید.

فشار خون و کلسترل بالا سرآمد و یکی از اصلی ترین بیماری های قلبی می باشد و راه های زیادی وجود دارد تا شما این مقادیر را در حدی استاندارد نگه داری کنید. رژیم [کم چربی و کم شیرینی] و فعالیت های بدنی یکی از بهترین روشهای نرمال نگه داشتن فشارخون و کلسترل می باشد. البته لازم به ذکر است که اگر فردی به طور مورثی مبتلا به فشار خون و کلسترول باشد تنها می تواند از طریق تجویز و مصرف دارو میزان کلسترول و فشار خون خود را در حد نرمال نگه داری کند.

تصویر زیر تا حدی گویای تاثیرات کلسترول بالاست.

مسدود شدن رگها

سیگار کشیدن یکی از خطرات جدی و تهدید آمیز بر سر راه سلامتی شما می‏‏باشد که می توانید پیش از آنکه صدمات جدی و جبران ناپذیری را به شما وارد کند آنرا کنار بگذارید.

امروز ترک کنید

یکی دیگر از مسایلی که وابستگی مستقیم به حفظ سلامتی شما دارد پرهیز از غذاهای پرچرب و فست فود می باشد و شخص بایستی سعی کند تا تنها در شرایطی خاص از چنین رژیم های غذایی استفاده کند. حتما نباید این غذاها را از رژیم غذایی حذف نمود بلکه می‏توان به طور درست از آنها استفاده نمود. جهت داشتن یک رژیم غذایی مناسب ممکن است بخواهید با یک متخصص تغذیه مشورت نمایید، متخصص تغذیه با توجه به وضعیت جسمی شما ممکن است اقدام به طراحی یک برنامه غذایی نماید تا با بکار بردن آن وضعیت سلامتی خود را بهبود بخشد.

فست فود، ضد سلامتی

یک قلب سالم در بدن سالم است، بنابراین اگر در زندگیتان یک برنامه ورزشی منظم وجود ندارد ممکن است که بخواهید آنرا بوجود آورید، تنها توجه داشته باشید که داشتن یک برنامه ورزشی نامرتب به خودی خود می تواند سبب بروز مشکلات قلبی شود. برای داشتن یک برنامه ورزشی منظم می توانید در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کنید یا خودتان اقدام به ایجاد یک برنامه ورزشی نمایید، فراموش نکنید که برای داشتن تحرک در زندگی راه های زیادی وجود دارد.

تنها کافی است تا بخواهید؛ آنگاه بسیاری از تهدیداتی که بر سر سلامتی شما وجو دارد از بین خواهد رفت. ما خودمان مسئول اتفاقات خوب و بدی هستیم که برای بدنمان رخ می‏دهد و با فراگرفتن چگونگی کنترل آنها می توان به تغییر و بهبود آن یاری رساند.

سلامتی همیشگی در چند قدمی ماست اگر برای تغییر آماده باشیم.

منبع

خطرناکترین خوردنیها و شاید خوشمزه‏ترین‏ها

بعضی از ما متاسفانه فکر می‏کنیم که سلامتی در اعتدال است و چنانچه از هرچیز به اندازه اعتدال مصرف شود دیگر هیچ ضرری نخواهد داشت و بدن پاسخی منفی نشان نخواهد داد؛ اما واقعا اینطور نیست. بعضی غذاها یعنی دست و پنجه نرم کردن با مریضی و سرطان! شاید بعضی غذاها مستقیما پس از مصرف اثراتی منفی خود را نمایان نکنند ولی مطمئن باشیم که این گروه از غذاها در دراز مدت، آثاری سوء را بدنبال خواهد داشت و بهتر است که میانه‏‏روی در این رفتار را کنار گذارده و کمی به فکر سلامتی خود باشیم. با خود نگوییم “یک بار در ماه چیزی نمی‏شود!”

در اینجا به ۷ مورد از این غذاها اشاره می‏شود (با اینحال که از ۷ مورد بسیار بیشتر است)

۱– نوشابه گازدار
یک بطری متوسط نوشابه گازدار شامل ۱۰ قاشق چایخوری شکر، ۳۰ تا ۵۵ م.گ کافئین، مقادیری افزودنیهای صنعتی و رنگ و نمک می‏باشد که نوشابه‏های رژیمی برخلاف نامشان به دلیل طعم دهنده‏های مصنوعی خاص، شاید بسیار خطرناکتر از نوشابه‏های گازدار طبیعی باشند. مشکل اصلی اینجاست که این نوع نوشابه‏ها تبدیل به عضو جدانشدنی رژیم غذایی بعضی خانواده‏ها شده است. بر اساس تحقیقی در مجله Pediatrics، مشخص گردیده که بین ۵۶ تا ۸۵ درصد کودکان به طور متوسط روزانه ۱ بطری و ۲۰% جوانان و نوجوانان بطور متوسط روزانه ۱ بطری نوشابه گازدار مصرف می‏کنند.

همانطور که Center for Science in the Public Interest) CSPI) اشاره نموده است، خانواده‏ها و مسئولین می‏بایست مصرف این نوشابه‏ها را به حالت اصلی خود که همانا جهت مصارف درمانی در موقعیت‏های خاص (مثلا مشکل معده و …) بوده است بازگردانند. این گروه آمریکایی قبلا نیز بیانیه‏ای را مبنی بر اینکه خطر مصرف نوشابه‏های گازدار همچون مصرف سیگار باید عنوان شود، به سازمان غذا و داروی سازمان ملل ارائه داده‏اند. (خطراتی از جمله دیابت، اضافه وزن و مشکلات دهان و دندان و معده).

۲ – چیپس و سیب زمینی سرخ شده
این خوردنی دوست داشتنی بخصوص در میان نسل جوان، شامل آکریلامید است که این ماده عامل بسیاری از سرطانها و صدمه به بافتهای عصبی بدن می‏باشد که هنگامیکه غذا در دماهای بالا پخته و یا تفت داده شود بوجود می‏آید. آقای Dale Hattis استاد دانشگاه Clark آمریکا چنین می‏گوید : “من تخمین می‏زنم که سالانه بیش از هزاران سرطان به دلیل عامل آکریلامید در آمریکا شناسایی می‏شود.”

هنگامیکه CSPI آزمایشات متعددی را بر روی انواع فرنچ فرایز یا همان سیب زمینی سرخ شده و انواع چیپس انجام داد، اینطور نتیجه شد که مقدار آکریلامید موجود در یک وعده غذای آمادۀ تهیه شده از بیرون، ۳۰۰ برابر مقدار مجاز در یک لیوان آب از نظر آژانس محافظت از محیط زیست (EPA) است.

اما این کل داستان نیست؛ این نوع خوردنی خوشمزه شامل چربی‏های ترانس بالا می‏باشد که این نوع چربی‏ها عامل اصلی انسداد رگهای خونی و همچنین افزایش سطح کلسترول بد خون و کاهش کلسترول خوب خون هستند (به روایت نویسنده) و همچینین عامل افزایش ریسک حملات قلبی، دیابت و سرطان نیز می‏باشند.

در کل در نظر داشته باشیم که فرنچ فرایز و چیپس و امثالهم شامل دو عامل مهم سرطانزا می باشند.

۳ – انواع دونات (نان سرخ شده)
فرآورده‏ای بسیار خوشمزه! اما در صورتیکه بیشتر دقت نماییم می‏بینیم که چیزی جز آرد و شکر و روغن ندارد. روغن با ترانس بالا که کیفیت آن نیز برای ما معلوم نیست. همچنین طعنم دهنده‏های مصنوعی را فراموش نکنیم. “وقتی آنها را می‏بینیم، فقط به گردی وسط آن دقت می‏کنیم” این را Carla Wolper متخصص تغذیه در مرکز تحقیقات چاقی نیویورک عنوان نموده است.

ضمنا به نظر شما یک عدد دونات چقدر می‏تواند ارزش غذایی داشته باشد؟ آیا به خوردنش می ‏ارزد؟

۴ – انواع کیک‏ها و بیسکوییت‏ها و کلوچه‏های آماده
این مجموعه شامل انواع کیک، بیسکوییت، کیک‏های بسته بندی و … می‏شود. عامل اصلی که در این نوع فرآورده‏ها بد است همان روغن ترانس بالا بعلاوه مواد نگهدارنده و طعم دهنده‏های صنعتی است. همچنین نکته قابل تامل این است که این مجموعه مواد غذایی که به صورت صنعتی تهیه می‏شود، شامل مقادیر بیشتری از روغن می‏باشند.

اگر برای شما سخت است که عادت روزانه خود را کنار گذاشته و انواع کیک را از صبحانه خود حذف کنید، حداقل سعی کنید تا این مدل محصولات را از نان فانتزی نزدیک محل زندگی خود تهیه نمایید که حداقل از عاری بودن از مواد نگهدارنده و طعم دهنده‏های مجاز در آن مطمئن شوید. همچنین از استفاده از روغن کره به جای مارگارین اطمینان حاصل نمایید.

۵ – گوشت‏های فرآوری شده (سوسیس، کالباس و …)
این دسته از محصولات شامل گوشت فرآوری شده (شامل سوسیس، کالباس، همبرگر، رست بیف آماده و …) دربردارندۀ مواد سرطانزایی بوده که مهمترین آنها سدیم نیترات می‏باشد. سدیم نیترات یک مادۀ سرطانزای بسیار خطرناک بوده که هیچ جایی در بین رژیم‏های غذایی انسان ندارد، این جملۀ متخصص تغذیه، Mike Adams نویسنده نشریه Grocery Warning است.

با توجه به تحقیقی که دانشگاه هاوایی در نتیجه ۷ سال بررسی بر روی ۲۰۰۰۰۰ نفر از افرادی که مرتبا از این نوع مواد غذایی استفاده می‏کرده‏اند انجام شده است، این طور نتیجه شده که ۶۷% از آنها خطر ابتلا به سرطان پانکراس را در مقابل افرادی که از این نوع مواد مصرف نمی‏کرده‏اند، در خود افزایش داده‏اند.

پس چرا وقتی هیچ اجباری به مصرف این نوع غذاها نیست، خطر ابتلا به بیماریهای مختلف را در خود افزایش دهیم؟

۶ – غذاهای کنسرو شده
یک قوطی غذای کنسرو شده مانند قرمه سبزی و یا سوپ شاید برای ما خیلی جالب و خوشمزه و همچنین پرکاربرد (مثلا برای راه مسافرت) باشد. ولی باید این را دانست که یک قوطی غذای کنسرو شده شامل مقدار زیادی چربی ترانس بالا، سدیم و طعم دهنده‏های مصنوعی مانند MSG (یک نوع طعم دهندۀ غذاهای کنسروی) است. همچنین یک بشقاب غذای کنسروی مانند قورمه سبزی یا سوپ، گاه تا ۱۰۰۰ میلی‏گرم نمک افزوده دارد که هر کس معمولا به تنهایی یک بشقاب بیشتر می‏خورد.

این در حالیست که متخصصین تغذیه توصیه می‏کنند که حداکثر نمکی که در یک روز بدن ما نیاز دارد، ۲۴۰۰ میلی‏گرم است.

۷ – انواع کره حیوانی و گیاهی (مارگارین)
دو نوع خوردنی مختلف وجود دارند که به خاطر دو دلیل برای سلامتی مضر می‏باشند، و جالب اینکه جایگزینی هر کدام با هم باز هم همان اثر را دارد!

مارگارین اصالتا یک نوع روغن هیدروژنه می‏باشد. یک قاشق غذاخوری مارگارین شامل ۳۰ کالری انرژی، ۳/۵ گرم چربی و نیم گرم چربی اشباع شده دارد. در کل روغنهای هیدروژنه بیشترین مقدار ترانس را دارا می‏باشند.

کره حیوانی، به اندازه مارگارین خطرناک نیست اما یک قاشق غذاخوری آن شامل ۱/۵ گرم چربی اشباع شده می‏باشد. در هر صورت باید درنظر داشت که هم کره و هم مارگارین، هر دو عامل مهمی در بروز بیماریهای قلبی می‏باشند.

منبع منبع

نتیجه گیری نویسنده :

الف) به نظر من اینها همه درست است و همچنین بسیاری از غذاهای دیگر موجود است که شاید مشتق شده از همین غذاهای پایه باشند. مثلا پیتزا یا اسنک و … . من شخصا ترجیح می‏دهم بیشتر عمر کنم تا اینکه به نیاز حس چشایی خود پاسخ گویم.

ب) غذاهای بیرون (فست فود) اصلا خوب نیست و مهمترین عامل بیماریهایی نظیر سرطان پانکراس، بیماریهای معده و … است. با اینحال که ممکن است فست فودها آلوده بوده و بیماریهای اورژانسی ایجاد نمایند.

ج)  دو مورد از عوامل مهم بیماری‏زا و سرطانزا همانا روغن‏های ترانس بالا و طعم دهنده‏های شیمیایی است.

بازی با خاک و گل برای سلامتی کودکان مفید است

در این پست مطلبی را می نویسم که بچه  کوچولوها خیلی دوستش دارند و والدین شاید از شنیدنش غافلگیر شوند. دکتر جوئل. و . وین استاک، استاد دانشگاه و فوق تخصص ایمنولوژی، شخصی که قبلا نیز نظریه ای مبنی بر اینکه در اطراف خانه ها باید سگ و گربه های زیادی وجود داشته باشند گفته است : “باید این اجازه به کودکان داده شود تا پابرهنه به خاک و گل بروند، با خاک و گل و خاکروبه ها بازی کنند و هنگام غذا خوردن مجبور نباشند دستانشان را بشویند”

و این تنها نظر او نیست بلکه روز بروز به تعداد پزشکانی که می گویند “وسواس به تمیزی احتمال بیماری را ۱۰۰% افزایش میدهد”، رو به افزایش است. همچنین آنها می گویند “خوردن چند عدد کرم کوچک (ذره بینی)، قورت دادن تعدادی باکتری مدفوعی، می تواند مفید باشد.

محققین، بر پایه شواهدی که علوم بهداشت و فرضیه های آن افشا می کنند، به این نتیجه رسیده اند که عدم وجود میکروارگانیسم ها و موجودات ذره بینی که در گل و خاک و خاکروبه ها در بدن در سنین خردسالی، می تواند سیستم ایمنی بدن را در سنین بالاتر دچار نقص کند و از پیشرفت آن جلوگیری کرده و این امر خود را به شکلهای گوناگون نشان دهد.

در یکی از تحقیقات بعمل آمده بر روی سگهایی که در محیط کاملا بهداشتی و بقول خودمان ناز پرورده بار امده بودند و فقط آب بهداشتی و همچنین آبهای معدنی داخل بطری مصرف می کردند معلوم شد که پس از مدتی این سگها دچار اگزمای پوستی شده اند ولی بعد از اینکه این روند متوقف شده و به انها آبهای گل آلود و آشغالهای گاوداری خورانده شد این اگزما کاملا از بین رفت.

همچنین متخصصین قادرند دیابت نوع یک در موشها را بوسیله عصاره ای از بعضی کرمهای متعلق به محیطهای گرمسیری و آلوده از بین ببرند. و در تحقیقی دیگر در آرژانتین بر روی  افرادی که به اسکلروزیس متعدد دچار بودند، مشخص شد که ویپ ورم (whipworm) نوعی باکتری که بر روی روده تاثیر میگذارد، آثار ام اس آنها را خفیف تر ساخته است.

محققین هم اکنون در حال تحقیق بر روی علل روند رو به افزایش بیماری هایی نظیر دیابت نوع یک، روده تحریک پذیر، آلرژی ها و ضعف و ناتوانی در کشورهای توسعه یافته هستند. محققین می گویند:

“انسانها با کرمها و باکتریها آنچنان خود را نشان داده اند که گویی دوستان قدیمی بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند”

و همچنین می گویند بعضی از انواع کرم ها می توانند به خوبی و آرامش و بدون هیچ دردسری حدود ۱۵ تا ۲۰ سال در بدن انسان به نقشی مفید زندگی کنند. همچنین معتقدند که باید بدانیم که چه موجوداتی برای بدن مفید و کدامها خطرناکند؛ بعضی از همین کرمها به جای اینکه ما را مریض کنند، تبدیل به فردی سالم و نیرومند می کنند.

هم اکنون متخصصین ایمنولوژی بر روی نوعی از کرمها که بعنوان علاج ضعف و ناتوانی و هم چنین نوعی از کرمهای خوک که برای روده تحریک پذیر مفید هستند تحقیق می کنند.

ترجمه آزاد از منبع

خطر… بمب آلودگی

اکثرا در فرودگاه، جلو درب بیمارستانها و کم و بیش در گوشه و کنار خیابانها که قدم می‏زنیم مردی را می‏بینیم که یک دسته بادکنک بادکرده با یک کیف که به بغل یا به پشتش گرفته، در حال قدم زدن است که اگر نایی برایش مانده باشد با صدایی زیر می‏گوید “بادکنکه… بادکنک…”.

بادکنهایی گول زنندهما نیز خوب می‏دانیم که این کوه بادکنک‏ها مانند آهنربایی بچه‏ها را به سوی خود جلب می‏کند. اما بزرگترها اهمیتی به آن نمی‏دهند و تا جایی که امکان دارد برای کودکشان بادکنک نمی‏خرند (شاید هم بعضی از آنها برای ساکت کردن کودک یک عدد بادکنک برایش بخرند و …).

اما این مرد بادکنک فروش از کجا آمده؟ خانه‏اش کجاست؟ شرایط محیط منزل او چگونه است؟ شام و نهار چه می‏خورد…؟ اصلا بگذارید کمی ریزتر شویم : این مرد دندانهایش را هر چند روز یکبار مسواک می‏زند؟ آیا ما از نظافت او خبر داریم؟ آیا از سلامت سیستم تنفسی او مطمئنیم؟ آیا دستهای او تمیز است؟ از صبح که از منزل خود به امید کسب روزی حرکت می‏کند، تا ظهر چند بار دست و بال خود را می‏شوید؟
آیا قبل از خرید بادکنک برای کودکتان این سوالات را از خود پرسیده‏اید؟

همه می‏دانیم که کودکان آسیب‏پذیرترین قشر جامعه از لحاظ بیماری‏های عفونی هستند. پس اولین خطری که جان کودکمان را تهدید می‏نماید، خطر ابتلا به بیماری هاست. مطلب بعدی جنس این بادکنک‏هاست که کودک آن را به دهان و صورت خود مالیده و ممکن است حساسیتی هر چند ناچیز او را ناراحت کند. ما نمی‏دانیم که مرد بادکنک فروش سرماخورده است یا نه و یا اینکه لبهای او آیا تمیز است یا خیر.

من شخصا از حدود بیش از ۵ بادکنک فروش پرسیدم آیا شما بادکنک‏ها را با پمپ کوچک دستی تزریق هوا باد می‏کنید یا با دهان، همگی با نگاهی مملو از تعجب می‏گفتند : “بله؟ این چیزی که می‏گویید چیست؟! ” همچنین دستهایی که بادکنک را گره می‏زند ممکن است به هزاران سطح آلوده برخورد کرده و منبعی از آلودگی باشد.

حال تا وقتی که بچه با بادکنک بازی می‏کند، هنوز مشکلی پیش نیامده است اما وای به لحظه‏ای که این بادکنک بترکد و گویا بمبی حاوی انواع بیماریها و بوی بد و گاهی بزاق دهان آن مرد در هوا منتشر شده و صحنه‏ای فجیع را که متاسفانه نمی‏توان آنرا دید بوجود آورد. میکروبها و ویروسهایی که با خوشحالی احساس آزادی خود را جشن گرفته و آماده پیکاری سخت با جان ما می‏شوند. با خود تصور کنید (!). متاسفانه مشکل اینجاست که با توجه به اینکه همیشه سربادکنک گره خورده و هیچگونه منفذ خروجی هوا ندارد و نیز با توجه به اینکه هوای خارج شده از دهان مرد بادکنکی مرطوب بوده، بادکنک پر باد، بهترین مکان برای رشد و ترقی میکروب ها محسوب می‏شود.

به فکر سلامت کودکانمان باشیم

با کمی دقت در این مسائل، با دغدغه‏ای کمتر زندگی کنیم. اگر واقعا ناچاریم که برای کودک خود در همان حال بادکنک بخریم، حداقل یک عدد بادکنک نو بادنکرده برایش خریده و خودمان که حداقل از سلامت خود با خبریم آنرا باد کنیم.

کم کردن کالری در رژیم غذایی، راز عمر طولانی

دانشمندان آمریکایی در تحقیقات خود دریافتند که اصولا کم کردن کالری از رژیم غذایی باعث کند شدن روند سالخوردگی و پیری شده و در مقابل باعث افزایش امید به زندگی (Life Expectancy) می‏شود.

به گقتۀ محققان کم کردن میزان کالری در رژیم‏های غذایی تا حد ۳۰%، فقط تا حدی که دچار سوء تغذیه نشویم،  می‏تواند باعث کاهش خطر بیماریهای قلبی و سرطان شده و نیز می‏تواند تا حدود یک سوم به عمر فرد بیفزاید. مثلا رژیم غذایی که آگاها از غذاهای کم کالری در آن استفاده شود در انگلیس باعث شده تا حدود ۲۵ سال به سن اکثر افرادی که تا ۱۰۰ سال عمر می‏کنند بفزاید.

رژیم سبزیجات

از آنجاییکه دانشمندان طی یک سری تحقیقات ۲۰ ساله بر روی میمونها، که نزدیکترین گونه به انسانها هستند دریافته‏اند که رژیم غذایی که با محدودیت کالری تنظیم می‎‏شود باعث افزایش طول عمر آنها شده، انتظار دارند که این قضیه در مورد انسانها نیز صادق باشد.

تیم محقق این یافته که از دانشگاه ویسکونسین می‏باشند و یافته های خود را در مجله ساینس منتشر نموده‏اند، این تحقیقات خود را که قبلا بر روی موشها نیز انجام داده بودند، از سال ۱۹۸۹ آغاز نمودند. در این تحقیقات آنها از ۷۶ بوزینه استفاده نمودند. در ابتدا حدود شش ماه بر مقدار غذای مصرفی آنها تحقیقات انجام شد و سپس نیمی از آنها را مشمول رژیم غذایی بسیار کم کالری (۳۰% کالری کمتر) نموده و مابقی را با همان غذای عادی رها کردند. در طول ۲۰ سال آزمایش، نیمی از بوزینه ها که با رژیم غذایی معمولی عمر خود را سپری کرده بودند پس از پیر شدن مردند. در حالیکه ۸۰% از بوزینه‏هایی که مشمول همان رژیم غذایی اما با ۳۰% کاهش در میزان کالری بودند، زنده مانده و بیشتر عمر نمودند. این که عمر آنها افزایش یافت تنها دستاورد رژیم غذایی کم کالری نبود بلکه به گفتۀ پروفسور Weindruch کیفیت زندگی آنها نیز ارتقا یافت. به گفتۀ وی ایجاد تومورهای سرطانی و بیماریهای قلبی عروقی در آنهایی که از رژیم کم کالری استفاده کرده بودند نیز بسیار کمتر از دیگر بوزینه‏ها بود. همچنین سلامت مغز آنها نیز به مراتب بیشتر از نصفۀ دیگر بود. ضمنا در حالیکه دیابت و تعدیل گلوکز در آنها که هر آنچه می‏خواستند می‏خوردند، بیشتر شایع بود.

پروفسور Weindruch افزود ما توانسته‏ایم نشان دهیم که رژیم غذایی کم کالری (محدودیت کالری) پدیدۀ پیری و سالخوردگی را در پستانداران کاهش می‏دهد…

همچنین باید یک تعادل را در استفاده از رژیم غذای کم کالری اما مغذی برقرار نمود. در زیر مقدار انرژی که یک وعده غذای مثال زده شده تولید می‏کند و مقدار توان آنرا به عنوان نمونه نشان داده‏ام :

انرژی موجود در غذاها

در زیر سه وبسایت را خدمتتان معرفی کرده‏ام که می‏توان دستور غذاهایی با کالری بسیار پایین را یافت.

allrecipes.com –  eatingwell.com –  foodnetwork.com

منبع : تلگراف

چرا معمولا ژاپنی چاق نمی‏توان یافت؟

یکی از مسائلی که توجه مسافرانی که به ژاپن سفر می‏کنند را جلب می‏کند این است که اکثریت قریب به اتفاق ژاپنی‏ها لاغر هستند. قبل از هر چیز این مساله را باید دانست که ژاپنی‏ها تقریبا سالم‏ترین افراد روی زمین هستند که با کمترین میزان اضافه وزن و نیز با بیشترین اندازه طول عمر شناسایی می‏شوند. در رابطه با طول عمر آنها تئوریهایی وجود دارد که در اینجا به چند مورد اشاره می‏شود :

۱ – مصرف ماهی و سبزیجات آنها بسیار بالاست؛ البته آنها نیز مانند ما گوشت قرمز هم مصرف می‏کنند و حتی گاهی اوقات بصورت سرخ کرده اما این نوع گوشت و یا گوشت مرغ هرگز به عنوان غذای اصلی رژیم غذایی آنها محسوب نمی‏گردد. ولی در مقابل غذاهای دریایی و بخصوص سبزیجات پایه‏های اصلی رژیم غذایی آنها را تشکیل می‏دهد. به نظر می‏رسد که مصرف گوشت قرمز در آنجا به عنوان یک چاشنی غذایی مطرح است تا یک وعدۀ اصلی.

Japanese green summer

۲ – آنها غذا را کم‏کم و به صورت وعده‏های کوچک می‏خورند؛ این مساله بسیار مهم و قابل تامل بوده و در مقابل وعده‏های غذایی ما بسیار اختلاف دارد. در رستورانهای ژاپن مقدار غذایی که سرو می‏گردد بسیار کمتر از رستورانهای مثلا آمریکا و گوام است (و یا ایران).

Japanese Morsel

۳ – پیاده‏روی و دوچرخه سواری آنها بسیار زیاد است؛ مردم ژاپن اکثرا تا رسیدن به ایستگاههای مترو پیاده‏روی کرده و یا با دوچرخه مسیر را طی می‏کنند. بچه مدرسه‏ای‏های آنها به جای رسانده شدن توسط والدین مسیر مدرسه خود را پیاده‏روی می‏نمایند. و اکثرا جهت مسافتهای کوتاه از دوچرخه استفاده می‏کنند.

bicycle riding in Japan

۴ – میان وعده‏های آنها کمی سالمتر است. به این صورت که اکثر میان وعده‏ها خشکبار طبیعی بوده و کمتر شامل کلسترول و روغنهای صنعتی است.

fish-and-nuts-snack چکیده‏ای از منبع

ورزش و داروهای انرژی‏زا

با توجه به اینکه مدتی‏ است مصرف انواع و اقسام داروهای انرژی‏زا در میان ورزشکاران بخصوص قشر جوان و تحصیلکرده زیاد شده، و همچنین جهت گوشزد کردن گوشه‏ای از خطرات داروهای ورزشی به ورزشکاران، در اینجا بعضی اثرات برخی از داروهای رایج در میان ورزشکاران را فهرست‏وار بیان می‏نمایم :

کافئین (خوردنیهای انرژی‏زا)

برخی معتقدند که کافئین کارایی ورزشی را بالا می برد. در آزمایشی که بر روی یک دونده ماراتون انجام شد، او با استفادۀ معقول از کافئین (مقدار کافئین موجود در ۱ تا ۳ فنجان قهوه) زمان دویدن ماراتون را ۷ درصد کاهش داد اما سایر آزمایشات نتوانست وجود مزیت‏های دیگر را تایید کند و لذا این قضیه در پرده ابهام ماند. عواقب مصرف کافئین زیاد را می‏توانید در این پست بخوانید.

هورمون های جنسی مردانه

استفاده از هورمون های جنسی مردانه ( آندروژن‏ها) یا سایر استروئیدهای آنابولیک برای افزایش قدرت عضلانی بی‏شک می تواند کارایی ورزشی را در برخی شرایط افزایش دهد به ویژه در زنان و در برخی مردان که از ترشح طبیعی تستسترون برخوردار نیستند. البته این استروئید های آنابولیک خطر ابتلا به امراض قلبی و عروقی را افزایش می دهد زیرا سبب افزایش فشارخون، کاهش HDL (لیپو پرتئین های با چگالی زیاد) خون و افزایش LDL ( لیپوپرتئین های با چگالی کم ) می شوند که همگی حملات قلبی و سکته های مغزی را افزایش می دهد. هچنین این فراورده ها به کاهش عملکرد بیضه‏ها از جمله کاهش ساخت اسپرم و کاهش ترشح تستسترون خود فرد می انجامد و اثرات آن چند سالی طول می کشد یا همیشگی می‏شود. در زنان اثرات وخیم‏تری به جای می‏گذارد زیرا بدن آنها به طور طبیعی با هورمون جنسی مردانه سازگار نیست و اثرات آن ها عبارتست از : رویش مو بر روی صورت، صدای بم، پوست برافروخته، توقف قاعدگی.

آمفتامین‏ها و کوکائین

سایر داروهایی مانند آمفتامین‏ها و کوکائین هم به افزایش کارایی جسمی شهرت یافته‏اند ولی مصرف بیش از حد آنها باعث زوال کارایی می شود و به علاوه هیچ تاثیری جز تحریک روانی برای آنها ثابت نشده است. دیده شده که بعضی ورزشکاران درجریان مسابقات ورزشی به دلیل تداخل عمل این داروها با نوراپی نفرین و اپی نفرین آزاد شده از دستگاه عصبی سمپاتیک طی ورزش مرده‏اند. یکی از علل مرگ در این شرایط تحریک‏پذیری بیش از حد قلب است که منجر به فیبریلاسیون بطنی (ضربان تند، نا هماهنگ و نامنظم بطنها) شده و میتواند ظرف مدت چند ثانیه مرگ آور باشد .

سالمترین نوشیدنیها و شاید در دسترس‏ترینها

وقتی تشنه هستیم و تنها نیاز ما فقط یک لیوان نوشیدنی است (آن هم از نوع خنک)، آنچه را در آن لحظه برای نوشیدن انتخاب می‏نماییم می‏تواند تاثیر زیادی بر سلامتی ما داشته باشد. این در حالیست که بسیاری از ما می‏دانیم که نوشیدنیهای شیرین و مصنوعی و همچنین گازدار از جمله خوردنیهای خطرناک هستند. پس با اینحال به نظر شما چه بنوشیم بهتر است؟
با توجه به اهمیت آنچه می‏نوشیم و تاثیر آن بر روی سلامتی، در اینجا به چند نوشیدنی که برای سلامتی مفید بوده و همچنین نیاز تشنگی ما را به نحو صحیح برطرف می‏نمایند اشاره می‏کنم.

۱ – آب

سالمترین نوشیدنی جهان و نیاز قطعی بدن ماست. این مایع پایۀ تمامی مایعات (مانند خون و اسید معده و …) داخل بدن موجودات زنده می‏باشد. این مایع به هضم و جذب مواد غذایی کمک کرده و مواد اضافی را از بدن خارج می‏نماید. حتی هنگامیکه بدن ما دچار کم آبی شده است (مشکلی که بسیاری از ما ندانسته به آن دچاریم)، همین آب به تنهایی می‏تواند کمک بسزایی در بازگرداندن مواد از دست رفته بدن نماید.

اما چقدر به آب نیاز داریم؟ گفته می‏شود بدن انسان روزانه به ۸ لیوان معمولی آب نیاز دارد تا سالم بماند. اما این یک قانون کلی است که بسته به سن و سال و میزان فعالیت روزانه و آب و هوا تغییر می‏کند. در کل ما می‏توانیم با مصرف آب مورد نیاز بدن در طول روز از دی هیدراسیون (از دست دادن آب بدن) جلوگیری نماییم. به این صورت که همیشه مقداری آب همراه خود داشته (مثلا یک بطری کوچک) و پیش از آنکه تشنه شویم، هر از گاهی جرعه‏ای بنوشیم بخصوص اگر فعالیت بدنی شدید داشته و یا در آب و هوایی گرم و خشک هستیم.

قابل توجه : هر آبی مفید نیست. آب لوله کشی که خوشبختانه ما به آن دسترسی داریم نسبتا سالم است در حالیکه همین آب اگر تصفیه شده نباشد ممکن است حاوی مواد شیمیایی خطرناک، آفت کش‏ها و یا باکتریهای مضر باشد. آب بطری شده (آب معدنی) نیز در صورتی که از اعتبار سازندۀ آن مطمئن باشیم نسبتا سالم بوده اما نقط‏ه منفی آن آلودگی محیط زیستی است. ضمنا خود بطری ها شامل عامل شیمیایی bisphenol-A یا (BPA) بر روی باروری تاثیر گذار بوده و باعث بروز انواع سرطان، بیماری‏های قلبی، دیابت و بیماری‏های کبدی میگردد. من توصیه می‏کنم همین آب لوله‏کشی را توسط فیلترهای طبیعی که در بازار موجود است تصفیه دوباره نموده و استفاده نمایید.

۲ – کفیر

برگرفته از کلمۀ kef در زبان روسی به معنی خوشی و لذت، یک نوشیدنی ترشمزه همانند دوغ است که از تخمیر شیر درست می‏شود و از زمانهای بسیار قدیم در روسیه از شهرت بالایی برخوردار بوده و هم‏اکنون نیز هست (در کشور ما نیز با همین نام موجود است). چیزی که کفیر را بسیار سالم جلوه می‏دهد وجود باکتریهایی مفید به نام “پروبیوتیک” است که آنزیمهای لازم و مفید را برای بدن به ارمغان آورده و همچنین کمک بسیار زیادی در هضم غذا می‏کند.
خواص کفیر به این شرح است :

کمک به دستگاه گوارش هنگام  مصرف آنتی بیوتیکها
کمک به سیستم ایمنی بدن در مقابل عوامل بیماری زا
جلوگیری از نفخ روده
دفع اثرات زیانبار پرتوهای رادیولوژیک
هضم راحت تر شیر و جذب بهتر مواد مفید موجود در آن
بهبود حرکات دودی روده و یبوست
سرشار از ویتامین های گروه ب مانند نیاسین ، پیردوکسین و اسید فولیک
سرشار از کلسیم ، فیبر و پروتئین و جلوگیری از پوکی استخوان
مورد استفاده در کرمها و پاک کننده های آرایشی
درمان اسهال و ضد عفونی کردن روده
درمان بیماری عدم تحمل لاکتوز برای افرادی که نمی توانند شیر بخورند
درمان فشار خون بالا
درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی (هایپر اکتیویتی)

ساخت کفیر در منزل کار آسانی است که می‏توان دستور آنرا در کتابهای مربوطه و یا در اینترنت پیدا کرد.

۳ – کواس

کواس یک نوع دیگر از نوشیدنیهایی است که با تخمیر بدست می‏آیند. به این صورت که از خمیر ترش بعلاوه موادی دیگر بدست می‏آید و دربردارنده بسیاری از باکتریهای مفید برای بدن است. خاستگاه این نوشیدنی محبوب نیز روسیه است به این صورت که در فصول گرم سال شاید صفهای طولانی از مردم را جلو یک دست فروش کواس ببینیم که منتظر دریافت یک بطری کواس هستند.
کواس شامل ویتامینهای گروه ب، عواملی که بیشترین کمک را در بیماریهای معده و روده می‏کنند است. همچنین این نوشیدنی حاوی پروبیوتیک است که در قسمت کفیر در مورد آن توضیح داده شد.

۴ – چای سبز

این نوشیدنی عامه پسند که سابقه‏ای روشن در بین مردم دارد، یکی از بهترین داروهای گیاهی جهت درمان انواع بیماریها از جمله بیماریهای قلبی عروقی و سرطان بشمار می‏رود. بسیاری از مردم روزانه چند فنجان از این نوشیدنی به راستی سبز را فقط به امید سلامت ماندن و رهایی از درد نوش جان می‏نمایند. در اینجا به چند مورد از خواص چای سبز اشاره می‏نمایم :
–    جلوگیری از انواع سرطان
–    جلوگیری از رماتیسم و آرتروز
–    کمک به افرادی که به فشار خون بالا مبتلا هستند
–    درمان بیماریهای قلبی
–    درمان عفونت های جسمی
–    ارتقاء سیستم ایمنی بدن
–    درمان چاقی مفرط
–    جلوگیری از دیابت

دلیل عمده مفید بودن چای سبز وجود ترکیباتی به نام “کاتشین پلی فنول” است. این ترکیبات که باعث از بین رفتن رادیکالهای آزاد در بدن می‏شوند، موجب تقویت متابولیسم در بدن می‏گردند.

۵ – آب میوۀ ۱۰۰% طبیعی

آب میوه‏های طبیعی نوشیدنیهایی بسیار مفید هستند که متاسفانه امروزه با آمدن انواع مصنوعی انها به بازار، ارزش آبمیوه‏های تازه و طبیعی زیر سوال رفته است. با اینحال که بسیاری از محققین بر این اعتقادند که خوردن خود میوه به صورت کامل بسیار مفیدتر از خوردن آب همان میوه است، طبق تحقیقی که در یکی از دانشگاههای کالیفرنیا بعمل آمده، مشخص شده است که خوردن آب این میوه ها می‏تواند بهتر از خوردن خود میوه‏ها باشد :

–    انار
–    انواع انگور
–    بلوبری (میوه‏ای کوچک از خانواده توتها)
–    آلبالو
–    آکای بری (açai berry)
–    کرنبری (چیزی شبیه اختوت)
–    پرتقال
–    سیب

اگر تصمیم به نوشیدن آب‏میوه دارید، توصیه می‏شود از لیست بالا یکی را انتخاب کنید.

با توجه به اینکه آنچه می‏نوشیم تاثیر بسزایی در سلامتی ما خواهد داشت، هنگامیکه برای خود قصد خرید آب‏ میوه را دارید به نکات زیر توجه فرمایید :

آبمیوه کاملا طبیعی باشد – مخلوط انواع میوه‏ها نباشد ( و همچنین شکر افزوده نداشته باشد) – آبمیوه های تیره رنگ را انتخاب کنید ( زیرا سرشار از آنتی اکسیدان هستند) – آبمیوه‏ای را انتخاب کنید که ته لیوان پالپ نشین شده باشد (پالپ : تکه های میوه) – اگر از قند زیاد می‏ترسید مقداری آب مخلوط نمایید.
همچنین اگر بدنبال نوشیدنی انرژی‏زا و طبیعی هستید می‏توانید آب نارگیل و آب انبه را تجربه کنید.

منبع