Pourali.net   Pourali.net

افزایش تعداد دانلود همزمان در اینترنت اکسپلورر

تعداد دانلودهای همزمان توسط اینترنت اکسپلورر را افزایش دهید:
مرورگر اینترنت اکسپلورر نسخه ۶ به شما فقط اجازه دو عمل بارگیری همزمان را می دهد،این عمل را می توان به ۱۰ رساند.

افزایش تعداد دانلود همزمان

اما چگونه؟

پنجره Run را باز نموده و Regedit  را تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید، در ویرایشگر باز شده به ترتیب به آدرس :

HKEY_CURRENT_USER>
Software>
Microsoft>
Windows>
CurrentVersion>
InternetSetting
بروید و منوی  Edit را باز کنید.

“Add value”را انتخاب کنید ومقادیر زیر را در آن بنویسید:

“MaxConnectionsPer1_0Server”=Dword:0000000a
MaxConnectionsPerServer”=Dword:0000000a

ویرایشگر را ببندید و سیستم را دوباره راه اندازی کنید.

موفق باشید.